BB 香 港 生 意 頂 讓 網
旺舖頂讓
飲食業
牛棚
九龍油麻地上海街406-406號A地下6號舖

位置油麻地旺區,地舖面積約300呎,另有天井, 鄰近地鐵站,人流旺,
有生財工具,有雪櫃, 有後門,有臨時小食牌,免頂手費,
租金$35000全包, 歡迎隨時睇舖。 謝謝!

免頂手費
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中

已成功頂手 , 客戶資料保密中