BB 香 港 生 意 頂 讓 網
旺舖頂讓
飲食業
串 爆
九龍油麻地上海街406-406號A地下6號舖

位於油麻地旺區,
地舖面積約300呎,另天井面積約300呎,
鄰近地鐵站,人流旺,
有生財工具,有雪櫃,有後門,
租金$32000全包, 歡迎隨時睇舖。

免頂手費
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中