BB 香 港 生 意 頂 讓 網
生意頂讓
飲食業
飲食外賣店
油塘地鐵站鯉魚門廣場食街

鯉魚門廣場街市食街入口位置, 人流極旺近屋苑學校, 生財工具齊連三相電,持有效食物廠牌照, 現經營小食車仔麵和台式奶茶,面積110尺, 月租$42000 + 差餉, 適合創業人士, 即頂即做

全免(按金除外)
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中

已成功頂手 , 客戶資料保密中