BB 香 港 生 意 頂 讓 網
旺舖頂讓
飲食業
家匯小廚
香港仔鴨利大街132號地下G鋪

附近有多個大型屋苑,城中有名食街之一。
有穩定人流,亦有固定熟客。現時營業中。
店舖面積若四百多呎,設有二十四個座位。
租金28K,設備齊全,即頂即做,非常適合創業人士或家庭式作業。
如有興趣,歡迎預約睇舖。

$198,000
盧太
90486118
lomotilo@yahoo.com.hk