BB 香 港 生 意 頂 讓 網
生意頂讓
飲食業
日式餐廳
跑馬地核心地段

跑馬地人流極旺地舖,
近電車站, 馬場, 學校, 住宅, 投注站,醫院, 酒店,
有固定熟客. 現營業中, 全新裝修投資過百萬,設備齊全,
傢俬,電器, 雪櫃,煮食爐具 ,冷氣,電視,
租金便宜 60k, 40多座位, 有大牌及酒牌。
因東主業務煩忙, 無暇打理, 現以38萬頂讓,不包所有按金,
有誠意者議價即成, 歡迎隨時睇舖。
一切生財工具齊全, 即頂即做, 合適各類型餐廳

$380,000
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中
已成功頂手 , 客戶資料保密中