BB 香 港 生 意 頂 讓 網
旺舖頂讓
教育
/
荃灣海灣花園商場(近海濱花園)
- 商場舖(信和管理), 企理
- 月租$7500, 另管理費約$2000, 罕有唔洗1萬月租商場舖
- 鄰近大型私人屋苑, 小學, 大量學生供應
- 持永久學校牌, 容額11人, 特別適合小組補習, 新學年即開業
- 本身唔係做功輔班, 故忍痛割愛
- 10/9前要CONFIRM, 有興趣盡早約睇場, 要快手, 詳情WHATSAPP傾
$39999
蘇先生
52186483
winwin.classroom@gmail.com